Overzicht publicaties

Naam afbeelding

Brochure Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Voordelen en richtlijnen

Jaartal:
2019
Doelgroep:
Instellingen voor hoger onderwijs
Lees meer over: Brochure Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Voordelen en richtlijnen Brochure Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Voordelen en richtlijnen
Naam afbeelding

Algemene folder over Expertisecentrum handicap + studie

Jaartal:
2018
Doelgroep:
Algemeen
Lees meer over: Algemene folder over Expertisecentrum handicap + studie Algemene folder over Expertisecentrum handicap + studie
Naam afbeelding

Quickscan ten behoeve van toetsen en examens voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

Jaartal:
2018
Doelgroep:
Toetsconstructeurs/docenten
Lees meer over: Quickscan ten behoeve van toetsen en examens voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen Quickscan ten behoeve van toetsen en examens voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen
Naam afbeelding

Jaarrapport - Studeren met een functiebeperking

Jaartal:
2018
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Jaarrapport - Studeren met een functiebeperking Jaarrapport - Studeren met een functiebeperking
Naam afbeelding

Handreiking succesvolle overgang vo-ho

Jaartal:
2018
Doelgroep:
instellingen voortgezet onderwijs
Lees meer over: Handreiking succesvolle overgang vo-ho Handreiking succesvolle overgang vo-ho
Naam afbeelding

Draaiboeken themabijeenkomsten studentenplatforms

Jaartal:
2018
Doelgroep:
Studenten
Lees meer over: Draaiboeken themabijeenkomsten studentenplatforms Draaiboeken themabijeenkomsten studentenplatforms
Naam afbeelding

Handreiking doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Jaartal:
2018
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen mbo
Lees meer over: Handreiking doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo Handreiking doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo
Naam afbeelding

10 voor passend onderwijs

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: 10 voor passend onderwijs 10 voor passend onderwijs
Naam afbeelding

Planmatig werken aan toegankelijkheid van toetsing en examinering: voorbeelddocument

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Planmatig werken aan toegankelijkheid van toetsing en examinering: voorbeelddocument Lees meer over Planmatig werken aan toegankelijkheid van toetsing en examinering: voorbeelddocument
Naam afbeelding

Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking. Handreiking voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap hoger onderwijs
Lees meer over: Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking. Handreiking voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap Lees meer over Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking. Handreiking voor medewerkers kwaliteitszorg en mede
Naam afbeelding

Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking. Handreiking voor visitatiecommissies

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Visitatiecommissies hoger onderwijs
Lees meer over: Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking. Handreiking voor visitatiecommissies Lees meer over Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking. Handreiking voor visitatiecommissies
Naam afbeelding

Jaarrapport Studeren met een functiebeperking 2017

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Jaarrapport Studeren met een functiebeperking 2017 Lees meer over Jaarrapport Studeren met een functiebeperking 2017
Naam afbeelding

Infographic: VN-proof hoger onderwijs. Betekenis voor studenten

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Studenten
Lees meer over: Infographic: VN-proof hoger onderwijs. Betekenis voor studenten Lees meer over Infographic VN-proof hoger onderwijs. Betekenis voor studenten
Naam afbeelding

Studietips voor studenten met een functiebeperking

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Docenten en studenten
Lees meer over: Studietips voor studenten met een functiebeperking Lees meer over Studietips voor studenten met een functiebeperking
Naam afbeelding

Handreiking inclusief onderwijs met tips voor docenten

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Docenten
Lees meer over: Handreiking inclusief onderwijs met tips voor docenten Lees meer over Handreiking inclusief onderwijs met tips voor docenten
Naam afbeelding

FlexScan

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: FlexScan Lees verder over de FlexScan
Naam afbeelding

Studieproces in beeld

Jaartal:
2017
Doelgroep:
Onderwijsprofessionals en studenten
Lees meer over: Studieproces in beeld Lees verder over Studieproces in beeld
Naam afbeelding

Financieel slim studeren met een beperking

Jaartal:
2017
Doelgroep:
studenten en hun ouders
Lees meer over: Financieel slim studeren met een beperking Financieel slim studeren met een beperking
Naam afbeelding

Studieproces in kaart

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Alle soorten onderwijsprofessionals betrokken bij het studieproces van de student met een functiebeperking. Er is ook versie van deze site voor studenten met een functiebeperking
Lees meer over: Studieproces in kaart Lees meer over Studieproces in kaart
Naam afbeelding

Goed voor studenten zorgen, vier-kwadranten-model professionalisering docenten

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Professionals uit het hoger onderwijs, die zich op opleidingsniveau of instellingsniveau bezig houden met de professionalisering van docenten.
Lees meer over: Goed voor studenten zorgen, vier-kwadranten-model professionalisering docenten Lees meer over Goed voor studenten zorgen, vier-kwadranten-model professionalisering docenten
Naam afbeelding

Beleidsscan

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Beleidsscan Lees meer over de Beleidsscan
Naam afbeelding

Stagehandboek studenten met een functiebeperking

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Studenten met een functiebeperking, hun stagecoördinatoren en loopbaanbegeleiders en de begeleiders op de stage- of werkplek.
Lees meer over: Stagehandboek studenten met een functiebeperking Lees meer over Stagehandboek studenten met een functiebeperking
Naam afbeelding

Tips voor gemeenten over toeleiding naar arbeidsmarkt hoger opgeleiden met een functiebeperking

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Gemeenten
Lees meer over: Tips voor gemeenten over toeleiding naar arbeidsmarkt hoger opgeleiden met een functiebeperking Lees meer over Tips voor gemeenten over toeleiding naar arbeidsmarkt hoger opgeleiden met een functiebeperking
Naam afbeelding

De student+ duurzaam naar werk! Tips voor werkgevers

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Werkgevers
Lees meer over: De student+ duurzaam naar werk! Tips voor werkgevers Lees meer over De student+ duurzaam naar werk! Tips voor werkgevers
Naam afbeelding

De student+ duurzaam naar werk! Tips voor de opleiding

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: De student+ duurzaam naar werk! Tips voor de opleiding Lees meer over De student+ duurzaam naar werk! Tips voor de opleiding
Naam afbeelding

De student+ duurzaam naar werk! Tips voor de student+

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Studenten
Lees meer over: De student+ duurzaam naar werk! Tips voor de student+ Lees meer over De student+ duurzaam naar werk! Tips voor de student+
Naam afbeelding

Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf?

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf? Lees meer over Studenten+ informeren. Wat willen zij zelf?
Naam afbeelding

Checklist informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Checklist informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking Lees meer over Checklist informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking
Naam afbeelding

Stappenplan opzetten studentenplatform

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Studenten die een studentenplatform willen oprichten/net begonnen zijn met hun platform
Lees meer over: Stappenplan opzetten studentenplatform Lees verder Stappenplan opzetten studentenplatform
Naam afbeelding

Infographic: VN-proof hoger onderwijs. Betekenis voor onderwijsinstellingen

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Infographic: VN-proof hoger onderwijs. Betekenis voor onderwijsinstellingen Lees meer over Infographic VN-proof hoger onderwijs. Betekenis voor onderwijsinstellingen
Naam afbeelding

In 6 stappen je eigen Peer Coaching

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Professionals hoger onderwijs
Lees meer over: In 6 stappen je eigen Peer Coaching In 6 stappen je eigen Peer Coaching
Naam afbeelding

Jubileumpublicatie Bouwen en binden. 70 jaar handicap + studie

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Instellingen voor hoger onderwijs
Lees meer over: Jubileumpublicatie Bouwen en binden. 70 jaar handicap + studie Jubileumpublicatie Bouwen en binden. 70 jaar handicap + studie
Naam afbeelding

Zijn officiële diagnoses vereist voor het toekennen van voorzieningen?

Jaartal:
2016
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Zijn officiële diagnoses vereist voor het toekennen van voorzieningen? Wat heb je (nodig)?
Naam afbeelding

Handleiding Studeren met psychische klachten

Jaartal:
2015
Doelgroep:
(studie)begeleiders
Lees meer over: Handleiding Studeren met psychische klachten Lees meer over Handleiding Studeren met psychische klachten
Naam afbeelding

7 stappen naar een communicatieplan studeren met een functiebeperking

Jaartal:
2015
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: 7 stappen naar een communicatieplan studeren met een functiebeperking Lees meer over 7 stappen naar een communicatieplan studeren met een functiebeperking
Naam afbeelding

Advies Studielink

Jaartal:
2014
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Advies Studielink Lees meer over Advies Studielink
Naam afbeelding

Studentenfolder Gaan studeren met een functiebeperking

Jaartal:
2013
Doelgroep:
Scholieren/Studenten
Lees meer over: Studentenfolder Gaan studeren met een functiebeperking Lees meer over Studentenfolder Gaan studeren met een functiebeperking
Naam afbeelding

Tips voor een soepel proces van aanvraag toetsvoorzieningen

Jaartal:
2013
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Tips voor een soepel proces van aanvraag toetsvoorzieningen Lees meer over Tips voor een soepel proces van aanvraag toetsvoorzieningen
Naam afbeelding

Referentiemodel: Toetsing, niet minder, maar anders

Jaartal:
2013
Doelgroep:
Examencommissies
Lees meer over: Referentiemodel: Toetsing, niet minder, maar anders Lees meer over Referentiemodel Toetsing, niet minder, maar anders
Naam afbeelding

Digitale toegankelijkheid: tips voor docenten

Jaartal:
2013
Doelgroep:
Docenten
Lees meer over: Digitale toegankelijkheid: tips voor docenten Lees meer over Digitale toegankelijkheid: tips voor docenten
Naam afbeelding

Docentenfolder Studeren met een functiebeperking

Jaartal:
2012
Doelgroep:
Docenten
Lees meer over: Docentenfolder Studeren met een functiebeperking Lees meer over Docentenfolder Studeren met een functiebeperking
Naam afbeelding

Factsheet: Cijfers Studeren met een functiebeperking

Jaartal:
2012
Doelgroep:
Onderwijsinstellingen
Lees meer over: Factsheet: Cijfers Studeren met een functiebeperking Lees meer over Factsheet Cijfers Studeren met een functiebeperking
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies