Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Handreiking voor verdere verbetering van toetsing in hoger onderwijs

17 maart 2016
Handreiking voor verdere verbetering van toetsing in hoger onderwijs
">
De Inspectie van het Onderwijs heeft een rapport opgesteld waarmee zij hogescholen en universiteiten wil stimuleren de kwaliteit van toetsing te verbeteren. Dit rapport werd toegelicht tijdens de VSNU-conferentie ‘Versterking examencommissies’ op 9 maart 2016. Lex Jansen verzorgde daar namens handicap + studie een workshop over toetsing van studenten met een functiebeperking, onder de titel: Een voldoende halen, of laten zien wat je kan?

Er gebeurt nu al veel bij instellingen in het hoger onderwijs. De inspectie moedigt de instellingen aan door te gaan op de ingeslagen weg en om de aandacht bij de toetsing verder te inventariseren. Het gaat om aandacht voor de samenhang bij toetsing, de professionalisering van docenten en onderwijskundig leiders en voor de organisatorische inbedding van toetsing. 

Klik hier voor meer informatie over de VSNU-conferentie 'Versterking examencommissies'.

Klik hier voor link naar het inspectierapport 'De kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs'. De minister heeft dit rapport 2 maart 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Reacties op de inhoud van het rapport stelt de inspectie op prijs.

 

 

Meer over dit onderwerp

Toegankelijk Toetsen en Examineren

Soms zijn bepaalde toetsvormen voor studenten met een functiebeperking niet geschikt: bijvoorbeeld een dove student die geen luistertoets kan maken. Alternatieve routes zijn dan geboden. De uitdaging voor instellingen ligt in het bieden van alternatieven waarbij de student aan dezelfde eindkwalificaties voldoet.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies