Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Handicap + studie brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

09 april 2019
Handicap + studie brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
">
Woensdag 10 april geeft Expertisecentrum handicap + studie een briefing aan leden van de Tweede Kamer over de overgang van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt voor studenten met een beperking. Dit als voorbereiding op de vergadering van de Tweede Kamercommissie voor onderwijs op 24 april 2019, waarin knelpunten rond studeren met een functiebeperking op de agenda staan.

Op 10 april is er een rondetafelgesprek waar leden van de Tweede Kamer met onder andere studenten en onderwijsinstellingen praten over studeren met een beperking in het mbo en ho en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Voorafgaand hieraan gaat handicap + studie in op knelpunten bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking.

Expertisecentrum handicap + studie vindt dat er op dit moment onvoldoende aandacht is vanuit het mbo en ho voor de aansluiting op de arbeidsmarkt van studenten met een beperking.

Zie ook: 

Artikel studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt
Handicap + Studie en het Verwey-Jonker Instituut spraken met 25 universiteiten en hogescholen, met studenten, ambtenaren van OCW, SZW, lobbygroepen, UWV en gemeenten. Studenten met beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en raken daardoor vaker werkloos. Er is onvoldoende aandacht voor deze groep studenten.
Dit artikel verscheen op Scienceguide.

Blog Mind the gap: aandacht voor de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor hoger opgeleide jongeren met een beperking
Marian de Groot van Expertisecentrum handicap + studie pleit voor landelijke en regionale afspraken over meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers om te voorkomen dat hoger opgeleide jongeren met een beperking werkloos worden en/of blijven.
Deze blog verscheen bij Disability Studies. 

Nieuws

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

25-04-2019
Op 24 april 2019 vond het Kamerdebat met minister Van Engelshoven plaats over studeren met een functiebeperking. Alle aanwezige partijen waren het eens over het belang van toegankelijk, studeerbaar en inclusief onderwijs. Tijdens het debat kwam ter sprake dat het onderwijs op dit moment nog niet altijd op deze manier wordt ervaren door studenten met een functiebeperking.
Lees verder over: Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies