Campagne Toegankelijk Toetsen: ruimer denken, kan, mag en moet!

27 augustus 2018
Campagne Toegankelijk Toetsen: ruimer denken, kan, mag en moet!
">
Expertisecentrum handicap + studie/CINOP is in 2018 gestart met een campagne Toegankelijk Toetsen. Waarom? Omdat veel studenten met een functiebeperking onnodige belemmeringen ervaren bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen.

Het doel van de campagne is het creëren van bewustzijn bij onderwijsinstellingen en het aanzetten tot actie. Bij het aanbieden en afnemen van toetsen onder studenten met een functiebeperking is veel meer mogelijk dan men vaak denkt. De campagne is zowel gericht op management en examencommissies als op docenten en begeleiders in het hoger onderwijs. Kortom: op de hele keten die betrokken is bij het toetsbeleid en de uitvoering daarvan.

Film

De campagne Toegankelijk Toetsen werd onder het motto ‘Ruimer denken, kan, mag en moet!’ officieel gelanceerd met een film waarin de onderwijsinspectie, NVAO, professionals van onderwijsinstellingen en een student met een beperking vertellen over hoe zij aankijken tegen toegankelijk toetsen en examineren. Wat zijn bijvoorbeeld de dilemma’s en wat gaat nog niet goed? Welke kansen moeten we benutten en wat zijn succesfactoren?
Bekijk hier de teaser

Bekijk hier de film

Netwerk Toegankelijk Toetsen

In het kader van de campagne gaat een netwerk van start waarin onderwijsprofessionals, experts en onderzoekers kennis en ervaring uit de praktijk met elkaar uitwisselen. Welke ruimte is er bijvoorbeeld binnen de kaders van de onderwijsinspectie? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan toegankelijk toetsen en op welke manier? Er zijn veel mogelijkheden die de toegankelijkheid van toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding. Daar gaat het netwerk zich in verdiepen. 
Meer informatie en aanmelden voor netwerk

Regiobijeenkomsten

In oktober 2018 organiseerde Expertisecentrum handicap + studie/CINOP drie regiobijeenkomsten over het thema toegankelijk toetsen en examineren. Met bijdragen van zowel professionals als studenten. 
Naar het verslag en de presentaties

 

Downloads

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies