Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?

10 september 2017
Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?
">
Expertisecentrum handicap + studie voerde in 2016/2017 een project uit waarbij samen met instellingen voor hoger onderwijs is onderzocht wat de effecten van passend onderwijs zijn. De projectresultaten zijn beschreven in de uitgave '10 voor passend onderwijs. Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?' Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.

Op 1 augustus 2014 is bij wet het passend onderwijs ingevoerd. Deze wet geldt niet voor het hoger onderwijs. Effecten zijn echter wel te verwachten. Denk aan gewijzigde verwachtingen ten aanzien van ondersteuning bij instromende studenten en toename van instromers met een ondersteuningsvraag (al of niet ondersteund door een diagnose). Ook de wetgeving in het sociale domein en in de zorg is aangepast (WMO, Jeugdwet, Participatiewet). Overkoepelend doel is verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning dichter bij de burgers te leggen en de samenwerking tussen hulp- en zorgverlenende instanties, onderwijsinstellingen en lagere overheden te bevorderen.

Is het hoger onderwijs voorbereid op de effecten die passend onderwijs in de nabije toekomst zal hebben?

Deze vraag vormde de aanleiding voor Expertisecentrum handicap + studie om in 2016-2017 een project uit te voeren onder de titel ‘Passend onderwijs, wel of geen diagnose vereist?’ Deze uitgave bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samengevat in 10 aandachtspunten. Ook de projectrapportage over literatuurstudie, interviews en studiebijeenkomst vindt u in deze uitgave. Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, ook zonder dat een medische verklaring wordt overlegd. En zo werken aan structurele verbetering van de toegankelijkheid van het onderwijs.

10 belangrijke aandachtspunten

De volgende 10 belangrijke aandachtspunten kwamen tijdens het project naar voren:

 1. Zorgplicht
 2. Diagnose vereist of niet?
 3. Breder leren denken
 4. Adequate intake
 5. Warme overdracht
 6. Organisatie van de ondersteuning
 7. Rol van de docent
 8. Inzet van studenten
 9. Uitvoering geven aan het VN-verdrag
  inzake personen met een handicap
 10. Knelpunten

10 voor passend onderwijs. Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho? (PDF)

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies