Instrumenten Flexibele leerroutes aanbieden

Instrumenten Flexibele leerroutes aanbieden
">
Studenten verschillen in leerstijl, vooropleiding en (culturele) achtergrond. Ook de persoonlijke omstandigheden van studenten lopen sterk uiteen: denk aan studenten met mantelzorgtaken, studerende moeders, studenten met een onderneming, topsporters en studenten die als gevolg van een functiebeperking of chronische ziekte beperkt belastbaar zijn.

Flexibilisering, differentiatie en maatwerk zijn middelen om in te spelen op de toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie. Onder andere in haar Strategische Agenda stimuleert minister Bussemaker de onderwijsinstellingen om (meer) invulling te geven aan deze begrippen (Ministerie van OCW, 2015). Daarnaast vragen de dynamische samenleving en arbeidsmarkt om hoger onderwijsinstellingen die goedopgeleide en kritische professionals/burgers aflevert. Steeds meer onderwijsinstellingen en opleidingen zoeken naar manieren om in te spelen op de toegenomen diversiteit en willen het onderwijs flexibeler aanbieden.

FlexScan: wat is het?

De FlexScan is een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken instrument dat de ervaren én gewenste flexibiliteit van het onderwijs in kaart brengt. De FlexScan meet de beleving van de verschillende  betrokkenen (docenten, studenten en het werkveld) en zoomt daarbij in op de volgende aspecten:

 1. Informatievoorziening en voorlichting
 2. Intake
 3. Curriculum
 4. Rol van de docenten
 5. Toetsing
 6. EVC, certificaten en diploma’s
 7. Onderwijslogistiek

De FlexScan is binnen een groepsgesprek (klein- of grootschalig) in te zetten met behulp van een on- of offline tool en stimuleert het goede gesprek over het wat en hoe van flexibel onderwijs. De resultaten zijn op verschillende manieren met elkaar vergelijkbaar. De FlexScan geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat versta je onder flexibel onderwijs?
 • Hoe flexibel is het onderwijs/opleiding op dit moment?
 • Welke ambities zijn er om de flexibiliteit van het onderwijs te vergroten?
 • Wat zijn passende vervolgstappen om het onderwijs meer flexibel te maken? 

De afname van de FlexScan leidt tot een score die er als volgt uit kan zien:

 Afbeelding FlexScan

Op basis van de zeven aspecten ontstaat beeld van de huidige en gewenste flexibiliteit. Zo kan er sprake zijn van:

 1. Pure standaardisatie
 2. Standaard voor maatwerk
 3. Standaardisatie op maat
 4. Volledig flexibele/gepersonaliseerde leerwegen

Flexibeler onderwijs is natuurlijk niet per definitie beter onderwijs. De optimale flexibiliteit is afhankelijk van factoren als de ambitie van een opleiding of onderwijsinstelling, de aard en mogelijkheden van de opleiding, het pedagogisch-didactisch model, de organiseerbaarheid, de schaalgrootte en de interne wet- en regelgeving. De FlexScan is een instrument dat inzicht geeft en is niet bedoeld om een norm te stellen; het ene scenario is niet beter dan het andere.

Hoe kunt u de FlexScan inzetten?

U kunt de FlexScan gebruiken bij:

 • Het vormen van een gezamenlijk beeld over huidige / gewenste flexibiliteit.
 • Het creëren van draagvlak voor nieuw beleid rondom flexibel onderwijs.
 • Als kwaliteitsinstrument, gericht op het tussentijds evalueren van de flexibiliteit van een opleiding.
 • De (voorbereiding op de) Toets nieuwe opleiding (TNO) of accreditatie of Inspectiebezoek.
 • Externe verantwoording.

Dit kan op elk gewenst niveau: opleidings-, faculteits-, instituuts- of instellingsniveau.

Het is ook mogelijk om de FlexScan aan te passen aan uw specifieke situatie. Zo is er in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een specifieke scan voor de flexibele deeltijdopleidingen ontwikkeld.

Een voorbeeld

Ron Barendsen en Roelien Bos-Wierda - beide werkzaam als hogeschooldocent en curriculumontwikkelaar bij NHL Hogeschool - geven aan de hand van de opbouw van FlexScan aan hoe zij binnen het InnovationLab van de NHL vorm geven aan flexibel onderwijs. 
Lees het interview (PDF)

Aan de slag met de FlexScan? Meer informatie?

Het inzetten van de FlexScan vraagt om maatwerk. Neem voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact op met:

Handicap + studie: 

Hannelore Veltman

Sietske Sportel 

 

CINOP Advies:

Sandra Beugel

Hans Dekker

Tijs Pijls 


 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies