Fysieke toegankelijkheid

Fysieke toegankelijkheid
">
Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar het is ook prettig dat studenten die slecht zien of slecht horen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Zelf aan de slag

 • Zorg dat deuren vrij zijn, zodat ze gemakkelijk helemaal te openen zijn
 • Zorg dat tafels en stoelen zo opgesteld staan dat er voldoende ruimte is om te manoeuvreren
 • Schuif stoelen aan bij de tafels en zorg dat de grond vrij is van objecten waar studenten over kunnen struikelen
 • Controleer of er objecten zijn waar studenten zichzelf makkelijk aan kunnen stoten of die ze gemakkelijk omstoten
 • Zorg voor voldoende verlichting als studenten door het lokaal lopen (bijvoorbeeld bij binnenkomst)
 • Gebruik een microfoon als deze aanwezig is en herhaal door het publiek gestelde vragen
 • Is er veel galm in het lokaal, probeer dan uit of het sluiten van de deur en de gordijnen helpt
 • Sluit de ramen en de deur als er buiten lawaai is
 • Informeer naar de mogelijkheden en voorzieningen in het gebouw, denk bijvoorbeeld aan een ringleiding (hulpmiddel voor slechthorenden), een lagere tafel of een rolstoelopstelplaats. Weet wie over deze voorzieningen gaat
 • Vraag studenten die ergens moeite mee hebben, of je ze kan helpen (biedt niet zomaar hulp zonder te vragen)

Meer tips over toegankelijkheid: www.allestoegankelijk.nl.

Bouwbesluit

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Meer informatie over het bouwbesluit: www.onlinebouwbesluit.nl.

Meer fysieke toegankelijkheid

 • Het bouwbesluit garandeert een basistoegankelijkheid voor gebouwen. Onderwijsinstellingen kunnen er in hun beleid voor kiezen om beter toegankelijk te zijn. De volgende bronnen geven daar meer informatie over.
 • Handboek voor Toegankelijkheid (www.platformtoegankelijkheid.nl/files/HandboekToegankelijkheid.pdf): Dit handboek geeft ergonomische uitgangspunten waaraan de gebouwde omgeving moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Het handboek is vertaald naar een online tool met alle richtlijnen op http://www.batutrecht.nl/download/Toegankelijk%20bouwen.pdf
 • ITS-symbool: Dit symbool geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name mensen met een functiebeperking. De ITS-criteria worden gebruikt om te toetsen of het symbool behaald is: www.toegankelijkheidssymbool.nl.
 • Bereikbaarheid. Toegankelijkheid en Bruikbaarheid, Beknopte handleiding voor lokale belangenbehartigers:Een handig en compact dossier met alle wetgeving, alle mogelijke extra keurmerken en alle voorwaarden (www.kombeterbinnen.nl/informatie_en_links.php).
 • De wereld van toegankelijkheid: Almanak fysieke toegankelijkheid openbare gebouwen, openbare ruimten en infrastructuur: boek van J. van Lier in opdracht van Vilans waarin alle actuele informatie over het toegankelijk maken van openbare gebouwen gebundeld is.

Experts

Wie graag meer wil weten over toegankelijkheid voor een specifieke doelgroep kan vaak terecht bij de belangenvereniging van die doelgroep. Voor specifieke vragen over onderwijs kunt u contact opnemen met handicap + studie via tel. 073-6800783 of algemeen@handicap-studie.nl.

Ieder(in): Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
https://iederin.nl/ 

Oogvereniging (Vereniging voor mensen met een visuele beperking) Werkgroep toegankelijke openbare ruimten en gebouwen: ton.vanwaardenburg@oogvereniging.nl
NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) commissie toegankelijkheid: http://www.nvvs.nl/nl-NL/Over-de-NVVS/Commissies-van-de-NVVS-/Commissie-Toegankelijkheid.

Op ZorgWijzer staat een kennisdossier voor mensen met een handicap en chronische ziekte. Het dossier is hier te raadplegen: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap 

PBTconsult is het kennis- en adviescentrum op het gebied van toegankelijkheid in Nederland. Dit centrum is gespecialiseerd in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving (gebouwen, woningen, objecten, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenementen, (thema)parken). En kan de toegankelijkheidsprestatie van gebouwen en openbare ruimte in kaart brengen. PBTconsult is gelieerd aan Ieder(in).
http://pbtconsult.nl/

 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies