Toegankelijkheid van het onderwijs

Toegankelijkheid van het onderwijs
">
Het waarborgen van de toegankelijkheid van het onderwijs is een wettelijke verplichting voor de instellingen. Bij 'toegankelijkheid' valt te denken aan lokalen, collegezalen, kantines en practicumruimtes, maar ook aan digitale toegankelijkheid zoals websites en blackboard. Daarnaast kan toegankelijk ook breder worden opgevat: denk flexibel en inclusief onderwijs.

VN-verdrag rechten van personen met een handicap

Het doel van dit VN-verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, ook in het onderwijs. Een aantal instellingen voor hoger onderwijs stelde een intentieverklaring op en is verenigd in een werkgroep. Geïnteresseerde instellingen kunnen hierbij aansluiten.

Fysieke toegankelijkheid

Op deze pagina vindt u meer informatie over waar gebouwen, onderwijsruimtes en faciliteiten aan moeten voldoen, zoals het bouwbesluit en het Handboek voor toegankelijkheid.

Digitale toegankelijkheid

Op deze pagina leest u meer over webrichtlijnen, wetgeving en tips over hoe u zelf aan de slag kunt met eigen webteksten en e-mails. Daarnaast kunt u video's  bekijken waar studenten vertellen over digitale toegankelijkheid.

Effecten van passend onderwijs

Expertisecentrum handicap + studie voerde in 2016/2017 een project uit waarbij samen met instellingen voor hoger onderwijs is onderzocht wat de effecten van passend onderwijs zijn. De projectresultaten zijn beschreven in de uitgave '10 voor passend onderwijs. Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?' Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. 

 Cartoon Harold Bierens

© Harold Bierens 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies