Begeleiding

Begeleiding
">
Begeleiding van studenten+ gaat uit van hun talenten en richt zich op het wegnemen van obstakels en het ondersteunen van studenten+ bij hun studie. Het gaat uiteindelijk om hun studiesucces en een goede begeleiding kan dat succes vergroten.
 
afbeelding Studentbegeleiding Netwerk Onderhouden Deskundigheid Actief benaderen Vaste begeleiders Begeleidingsovereenkomst


Goede begeleiding kun je bereiken door aandacht te geven aan vijf aspecten (Advies commissie  Maatstaf, 2010): deskundigheid, netwerk onderhouden, actief benaderen, vaste begeleiders en begeleidingsovereenkomst.

Per aspect vind je een korte beschrijving, tips en voorbeelden van hoe andere instellingen deze begeleiding vormgeven.

Begrippen

Student+: student met een functiebeperking of chronische ziekte.
Begeleider: als je een begeleidende rol hebt in het studieproces van de student+, bijvoorbeeld studentendecaan, studieloopbaanbegeleider, studieadviseur, docent, medestudent.

Nota bene: waar hij staat wordt ook zij bedoeld.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies