Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Stappen naar communicatieplan

Stappen naar communicatieplan
">
Om medewerkers binnen het hoger onderwijs te ondersteunen bij de communicatie over studeren met een functiebeperking maakte Expertisecentrum handicap + studie een stappenplan. Dit plan leidt medewerkers in 7 stappen naar een communicatieplan om de informatie voor studenten met een functiebeperking te verbeteren.

"Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden.” - Ron van der Jagt

Een communicatieplan opstellen voor een project is meer dan even brainstormen over communicatie-acties. Het is stilstaan bij het doel van het communicatiegedeelte van het project, bij de betrokken partijen, de boodschap en de middelen die je wel of niet hebt. Vaak zijn de medewerkers binnen een hoger onderwijsinstelling die belast zijn met de communicatie over studeren met een functiebeperking zelf geen communicatie-experts. Om hen te helpen bij het communiceren over dit onderwerp heeft handicap + studie een werkboek ontwikkeld.

Door aan de slag te gaan in 7 concrete stappen krijgt u zicht op de doelen, boodschap en voorgeschiedenis van uw communicatie. Het doorlopen van de stappen levert een plan op voor de communicatie van uw activiteiten. U bepaalt zelf wie er met u aan de slag gaat met het werkboek. Dat kunnen leden van de werkgroep Studeren met een functiebeperking zijn, collega-studentendecanen en studieadviseurs, studenten of uw collega’s van de afdeling Marketing en Communicatie.

  • Klik hier voor het werkboek 7 stappen naar een communicatieplan (PDF)

Expertisecentrum handicap + studie kan u ondersteunen bij de invulling van de 7 stappen. Denk hierbij aan:

  • begeleiding bij het invullen van de stappen om zo compleet mogelijk te kunnen zijn
  • een rol als gespreksleider of expert bij het opstellen van het communicatieplan
  • ondersteuning bij de uitvoer en evaluatie van de communicatieacties.

“Communiceren is de sleutel, voor zowel de student als professional. (..) De informatie moet beter voor iedereen, voor studenten en medewerkers, voor examencommissies en studieloopbaanbegeleiders.” - Janna Verdonk, studentendecaan Hogeschool Rotterdam aan het woord in ‘Bouwen en Binden. 70 jaar handicap + studie’ (jubileumpublicatie).

 

 

Downloads

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies