Wetgeving en financiën

Wetgeving en financiën
">
Hier leest u meer over diverse wetten waarin voorzieningen voor studenten met een functiebeperking zijn vastgelegd, het bindend studieadvies, bezwaar en beroep en klachtenbehandeling door het College voor de Rechten van de Mens.
Meer informatie over welke regelingen voor wie gelden, wanneer iemand in aanmerking komt voor een bepaalde regeling en hoe voorzieningen aan te vragen, vindt u op onderstaande pagina's.

Toegang tot opleiding

Studenten die aan de wettelijke toelatingseisen voldoen, mogen niet op grond van hun handicap ontmoedigd worden om zich in te schrijven voor een studie. De rechten van studenten zijn vastgelegd in de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Hulpmiddelen en begeleiding

Diverse soorten hulpmiddelen, vervoer en begeleiding worden door verschillende instanties geregeld.

Onderwijs en tentamens

In de OER (onderwijs- en examenregeling) van elke opleiding is vastgelegd hoe studenten met een beperking in staat worden gesteld tentamens te maken. In sommige gevallen is het mogelijk een aanpassing in een bepaalde onderwijsvorm aan te vragen zodat een student toch de juiste studiedoelen kan behalen.

Studiefinanciering

Studenten met een functiebeperking die als gevolg hiervan studievertraging oplopen, kunnen recht hebben op voorzieningen zoals extra studiefinanciering en verlenging van hun studietermijn.

Bindend studieadvies

Instellingen zijn bij het geven van het bindend studieadvies verplicht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van studenten.

Arbeidsongeschiktheid

Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en de invloed van de invoering van de Participatiewet hierop.

Bezwaar en beroep

Studenten die het niet eens zijn met een uitspraak van de Examencommissie, het UWV of de DUO kunnen hier bezwaar tegen aantekenen. 

Klachten over behandeling

Studenten kunnen bij de instelling en bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht indienen over de manier waarop zij door hun onderwijsinstelling zijn behandeld.

 

Nieuws

Financieel slim studeren

03-05-2017
In opdracht van het ministerie van OCW heeft handicap + studie samen met het ISO en de LSVb een factsheet ontwikkeld over voorzieningen op financieel gebied voor studenten met een functiebeperking.
Lees verder over: Financieel slim studeren >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies