Voorbeelden van studentenparticipatie

Voorbeelden van studentenparticipatie
">

Ervaringsdeskundigheid in trainingen/workshops

Tegeltje Lesly

 Studentenplatform

Er zijn verschillende studentenplatforms die verbonden zijn aan een hoger onderwijsinstelling:

Vraagbaak/klankbord

"Ik zit in de deelraad (MR) met collega-docenten en studenten. Ik vind het belangrijk studenten te betrekken bij het invullen van het onderwijs, zowel inhoudelijk als procesmatig. Inspraak gebeurt dan ook op verschillende manieren. Zo heb ik de notitie studentbegeleiding voorgelegd aan een aantal studenten uit de Raad en hen om hun mening gevraagd."
Dia Ronner - Trainer en Coach bij de Hogeschool van Amsterdam

Fanny Koerts vertelt in een interview aan handicap + studie over jongerennetwerk Jimmy's: een netwerk waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen. Jimmy’s wordt gerund door jonge mensen, en als het nodig is, is er een netwerk van experts om jongeren verder te helpen. Vragen die kunnen gaan over geld, maar bijvoorbeeld ook over problemen thuis, of leuke dingen die ze willen organiseren. De focus ligt op talentontwikkeling, netwerkversterking, organiseren van ontmoeting en stimuleren van zelfredzaamheid. Jimmy’s wordt gefinancierd door gemeenten, en is al actief in Groningen, Appingedam, Stadskanaal, Hoogezand, Nijmegen, Doetinchem, Leeuwarden en Velp. Handicap + studie ziet in het werk van Fanny Koerts een sterke link met studentenparticipatie op hoger onderwijsinstellingen.
Lees het interview 

Facebookpagina Radboud (onbeperkt RU)

Studenten die aan de Radboud Universiteit Nijmegen studeren en een beperking hebben zoals dyslexie, autisme, psychische klachten, een chronische ziekte of een fysieke beperking kunnen ook lid worden van de besloten facebookgroep. Deze groep is opgericht om in contact te komen met medestudenten en ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen.

Presentatie tijdens open dagen van de instelling

'Op de open dag hebben wij een stand in het atrium (de hal waar je binnenkomt). Hier staan wij met onze banners en informatieboekjes etc. Toekomstig studenten, ouders etc. kunnen naar ons toekomen voor informatie.'

Peer-to-peer coaching/buddy

Buddy-systeem voor studenten met ASS

Bij een universiteit kunnen eerstejaarsstudenten met een autismespectrum -stoornis begeleiding krijgen van een buddy. De buddy is hier een ouderejaarsstudent van dezelfde opleiding die alles weet van studie-inhoudelijke en praktische zaken rondom de studie. De studieadviseur van de opleiding zoekt naar geschikte kandidaten. De buddy’s worden voorgelicht en in contact gebracht met de eerstejaarsstudent. De buddy's worden betaald vanuit het studievoorlichtingscentrum. Om de paar maanden wordt met de student en buddy gesproken om te kijken hoe het gaat.

De student en buddy spreken wekelijks met elkaar af. Die afspraken duren maximaal een uur. De student kan dan allerlei vragen stellen over studiestof, tentamens, practica, praktische zaken etc. De buddy vraagt zelf ook naar zaken. Uiteraard wordt er af en toe ook tussendoor met elkaar geappt.

De resultaten van dit buddysysteem zijn goed:
De studenten met een buddy doen het in het algemeen beter qua studievoortgang dan de studenten zonder buddy.  De buddy biedt een platform (op gelijkwaardig niveau) voor vragen. Zo lopen studenten niet met allerlei vragen rond die ze niet durven stellen. Dat kan namelijk nog weleens een stress veroorzaken met soms als resultaat dat de voortgang stokt. Door een buddy voelen studenten zich meer thuis bij een opleiding. De buddy's vinden het vaak leuk om te doen.

Friends4Future bij de Haagse Hogeschool

Vanuit het lectoraat revalidatie is er een project is opgestart, genaamd "Friends4Future''. Het platform Studeren op Maat (SOM) is gevraagd hierover mee te denken, over de manier waarop dit project naar studenten wordt gecommuniceerd en wat belangrijkste doelen zijn.

Tegeltje SOM

Ook voor de buddy is het een leertraject, dit is ook een student. Deze krijgt de kans om zichzelf als 'buddy' te kunnen ontwikkelen en zo werk/leerervaring op te doen die meegenomen wordt in het verdere leven. Zo wordt het voor beiden, zowel voor de buddy en de hulpverlenende student een leermoment waardoor zij zich kunnen ontwikkelen.

SOM vindt dat laagdrempelige hulp door buddy's (studenten van de eigen school) effectiever kan zijn dan hulp die wordt gegeven door bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider: 'Deze persoon zit vaak op een heel ander niveau dan de leerling en de hulp is gekaderd. Je hebt hulp nodig bij het plannen, dan maken we een studieplanning. Terwijl een buddy ook meer op sociaal gebied kan betekenen. Even bijkletsen over het weekend, wat ze zoal meemaken etc. kan al veel uitmaken.'

Maatjesproject voor ASS of AD(H)D-student Rijksuniversiteit Groningen

In Groningen kunnen ouderejaars studenten een student met een autisme spectrum stoornis (ASS) of een aandacht tekort stoornis (AD(H)D) van dezelfde opleiding, helpen met de studie. Het gaat onder andere om het door nemen van praktische informatie en het helpen bij het maken van een planning. Het studiemaatje wordt begeleid door middel van intervisie. Voor meer informatie, zie de website.

Opleidingscommissies

Dit kennisplatform heeft tot doel om het functioneren van de opleidingscommissies, bestaande uit studenten en docenten, te versterken. Het platform biedt de mogelijkheid om opgedane kennis te delen.

 Tegeltje Simon Theeuwes

Opleidingscommissie bij de Hogeschool Rotterdam:

Een beetje meepraten met de directie? Nee, een opleidingscommissie (OC) is meer. Bij Hogeschool Rotterdam telt elke opleiding een opleidingscommissie met daarin ten minste drie studenten en evenveel medewerkers/docenten. Ze adviseren de onderwijsmanagers en instituutsdirecteuren over de inhoud van het studieprogramma, de studielast en de tentamens. Lees meer over hoe de opleidingscommissies bij Hogeschool Rotterdam werken in dit artikel van Profielen.

 

 

 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies