Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit

Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit
">
Hoger onderwijsinstellingen beschikken over adequaat beleid om de visie op de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. Onderdeel van dit beleid is de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking.
 
Demingcirkel (PDCA-cirkel) Act Plan Do Check


Vanaf het instellingsniveau tot en met het niveau van de opleiding/afstudeerrichting is het beleid geformuleerd en systematisch uitgewerkt.  De instelling waarborgt de kwaliteit en de continuïteit van dit beleid. Dit gebeurt door het goed formuleren van het beleid, de uitvoering ervan, de evaluatie van de effectiviteit en het doorvoeren van verbeteracties. Met andere woorden: Plan, Do, Check en Act.

Klik op de verschillende fasen in bovenstaande Demingcirkel (PDCA-cirkel) en vind de bijbehorende acties en hulpmiddelen.

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Voer verbeteracties door die uit Check zijn gekomen.
 

Nieuws

Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking

10-09-2017
Expertisecentrum handicap + studie ontwikkelde in samenwerking met de Nederlands - Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en Fontys een handreiking voor de voorbereiding en uitvoering van visitatiegesprekken over studeren met een functiebeperking. Er is een versie voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap en een versie voor visitatiecommissies. Deze handreiking helpt om goed voorbereid het gesprek aan te gaan.
Lees verder over: Goed voorbereid een visitatiegesprek voeren over studeren met een functiebeperking >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies