Act

Act
">
Het borgen van successen en afspraken in het beleid studeren met een functiebeperking van de opleiding of instelling staat in deze fase centraal. Waar nodig kunnen nog bijstellingen gedaan worden of kunnen opnieuw doelen geformuleerd worden voor de nieuwe beleidscyclus.
  1. Borg wat goed gaat en verspreid dit indien nodig verder binnen de opleiding/instelling.
    Een beleidsdocument studeren met een functiebeperking is eigenlijk onmisbaar als hulpmiddel.
  2. Stel bij wat nog niet goed gaat.
  3. 'Publiceer' successen intern (en extern).
    Bijvoorbeeld via intranet of de website van de instelling. En: geef ‘good practices’ door aan handicap + studie.
  4. Vier successen!
    Organiseer bijvoorbeeld een (mini)conferentie over studeren met een functiebeperking. Of gebruik het thema studeren met een functiebeperking als centraal thema bij de opening van een nieuw studiejaar.
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies