Check

Check
">
De uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd in relatie tot de gemaakte plannen. In deze fase verzamelt u informatie over studeren met een functiebeperking binnen de opleiding of instelling. Hierbij zijn doelstellingen uit het plan van aanpak leidend. Het is goed om informatie van verschillende betrokkenen te verzamelen: professionals uit de eigen organisatie, externe partners (NVAO, handicap + studie), en studenten+. Ook feiten, zoals aantallen studenten met voorzieningen/aanpassingen, cijfers met betrekking tot studiesucces van studenten+ etc., kunnen ondersteunend zijn bij het doen van de check.
 
 Acties  Hulpmiddelen/werkwijze

1. Meet het resultaat.

Resultaten uit administratie opleiding of instelling met betrekking tot studenten+.

Jaarverslag studentendecaan studeren met een beperking.

Jaarverslag examencommissies 

Nationale Studenten Enquete/ (NSE, vraag 33 t/m 40): student tevredenheid over de opleiding en instelling.

CHOI: gedetailleerde uitwerking van de NSE wat betreft studeren met een functiebeperking per instelling.

Instellingstoets Kwaliteitszorg (NVAO): check door de NVAO of het bestuur van een instelling vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert.
 
Beleidsscan+ (handicap + studie): geeft zicht op het ontwikkelingsstadium van de organisatie ten aanzien van de thema’s uit het referentiekader van  de commissie maatstaf en stage en werk.

Handreiking voeren visitatiegesprek: deze handreiking is bestemd voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap de voorbereiding van visitatiegesprekken over studeren met een functiebeperking.
Er is ook een versie voor leden van visitatiecommissies.

2. Ga na welke doelen behaald zijn en welke niet. Het plan van aanpak studeren met een functiebeperking.
 

Downloads

PDF 0,87 Mb.

Nieuws

Beleidsscan studeren met een functiebeperking

11-10-2015
Door het invullen van deze scan krijgt u zicht op het ontwikkelingsstadium van het beleid van uw opleiding of instelling ten aanzien van studeren met een functiebeperking. De uitkomst van de scan helpt u om meer inhoud en richting te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van uw beleid.
Lees verder over: Beleidsscan studeren met een functiebeperking >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies