Do

Do
">
Het invoeren van de verandering, of het uitvoeren van een pilot in de organisatie, ofwel: de uitvoering van het plan. Belangrijk is dat alle lagen in de organisatie worden betrokken: student+, docent, medewerkers van ondersteunende diensten, studieadviseur, studieloopbaanbegeleider, studentendecaan, opleidingsmanagers, examencommissies, college van bestuur. Implementeren in beleid, gedrag, processen en werkwijzen.
 
 Acties  Hulpmiddelen/werkwijze

1. Aansturen van mensen die betrokken zijn bij de uitvoering.

Uitgewerkt plan van aanpak studeren met een functiebeperking.


2. Monitoren

  • Bewaken tijdpad
  • Bewaken kwaliteit
  • Bewaken deadlines
  • Bewaken budget
Kwaliteitszorgsysteem/ kwaliteitszorgmedewerker van de organisatie.
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies