Plan

Plan
">
Het onderdeel ‘plan’ houdt in: het vaststellen van de doelstellingen en processen die nodig zijn om resultaat te bereiken. Dit legt u vast in een plan van aanpak. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het plan van aanpak kan bij diverse personen belegd zijn, zoals de studentendecaan, coördinator studeren met een functiebeperking, studieadviseur, enz. De goedkeuring van het plan dient altijd te gebeuren door het college van bestuur. Voor de inhoud van het plan is het belangrijk alle betrokkenen inspraak te geven. Slim beleggen is cruciaal!
 Acties  Hulpmiddelen/werkwijze

1. Actuele situatie in kaart brengen met alle betrokkenen:

  • Wat is het beleid SMF?
  • Wat gebeurt er in de praktijk?
  • Hoe ziet de externe omgeving/ regelgeving eruit

Visie van de opleiding of instelling.

Beleidsplan studeren met een functiebeperking van de eigen instelling/opleiding.

Wet op het Hoger onderwijs (WHW).

Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ).

OER

Nationale Studenten Enquête (NSE: vraag 33 t/m 40)

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK, NVAO)

Beleidsscan+ (handicap + studie, zie ook onder check)

2. Verbeterpunten in kaart brengen. Analyse van de actuele situatie 
3. Prioriteit stellen en doelen formuleren voor de lange- en korte termijn.  Dialoog

4. Implementatieplan opstellen met daarin:

  • Beginsituatie
  • Te nemen acties
  • Tijdpad
  • Betrokkenen: Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden
  • Communicatie
  • Wanneer en hoe evalueren en borgen
  • Budget/kosten
 

 

 

Downloads

PDF 0,28 Mb.

Nieuws

Slim beleggen

19-01-2016
Slim beleggen van het thema studeren met een functiebeperking is niet eenvoudig! Hoe krijg je studeren met een functiebeperking hoger op de beleidsagenda van de onderwijsinstelling? Handicap + studie verwerkte de opbrengsten van drie regiobijeenkomsten over dit thema in een folder. Instellingen die graag ondersteuning zouden willen op dit terrein kunnen contact met ons opnemen.
Lees verder over: Slim beleggen >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies