Vormen van studentenparticipatie

Vormen van studentenparticipatie
">
Bij studentenparticipatie kan men denken aan verschillende vormen. Meestal wordt alleen gedacht aan medezeggenschap, maar er zijn veel meer mogelijkheden om studenten te betrekken. Hieronder worden er een aantal genoemd.

Ervaringsdeskundigheid in trainingen/workshops

Studenten kunnen uit eerste hand hun ervaringen delen, antwoord geven op vragen waar zij persoonlijk door zijn geholpen en tips geven. Door ervaringsdeskundigen in te zetten in trainingen en workshops krijgt het onderwerp een gezicht. Er wordt dan gepraat 'met' in plaats van gepraat 'over'.

foto training ervaringsdeskundigheid


Vraagbaak/klankbord

Studenten weten als geen ander wat er speelt. Zo kunnen studenten goed feedback geven op beleid omtrent studeren met een functiebeperking, bijdragen aan onderzoek of voorzieningen uittesten.
Quote: 'Ik heb de notitie studentbegeleiding voorgelegd aan een aantal studenten uit de Raad en hen om hun mening gevraagd.'

Presentatie tijdens open dagen van de instelling

Studenten geven informatie aan studiekiezers over hoe het is om te studeren (met een functiebeperking) aan de betreffende instelling.

Peer-to-peer coaching/buddy

Studenten kunnen op een laagdrempelige manier elkaar helpen. Een ouderejaars kan een jongerejaars student coachen en wegwijs maken, maar ook zorgen voor sociale contacten en activiteiten.

Studentenplatform

Studenten zijn verenigd in een platform. Het platform heeft onder andere als doel om studenten te empoweren, informatie te geven, bewustwording te creëren en te inspireren.

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies bestaan voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. De commissie brengt onder andere advies uit over de onderwijs- en examenregelingen en over de uitvoering daarvan.

Zelfhulpgroepen voor studenten met depressieve klachten

Onder de noemer StuDent ondersteunt Expertisecentrum handicap + studie hoger onderwijsinstellingen die studenten met depressieve klachten een zelfhulpgroep willen bieden. Lees de flyer.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies