Projecten

Projecten
">
Handicap + studie voert vier verschillende soorten projecten uit. Hieronder wordt van elk soort project een beschrijving gegeven.

Projecten op maat

Handicap + studie levert onderwijsinstellingen projecten op maat. Wilt u een project uitvoeren op het gebied van studeren met een functiebeperking, dan heeft handicap + studie een projectleider, expert of adviseur beschikbaar die een bijdrage kan leveren. Neem contact op met handicap + studie via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783 voor meer informatie en een offerte.
Lees meer

OCW-gesubsidieerde projecten

Het Ministerie van OCW subsidieert Expertisecentrum handicap + studie om hoger onderwijsinstellingen te ondersteunen op het gebied van studeren met een functiebeperking. De volgende thema’s krijgen in 2017 in projectverband extra aandacht: beeldvorming, kwaliteitszorg, instroom, toetsing en examinering, kwaliteit docenten, internationale samenwerking en de implementatie van het VN-verdrag. De keuze voor deze thema’s is tot stand gekomen op basis van peilingen onder de contactpersonen van handicap + studie en studenten binnen het hoger onderwijs.
Zie de OCW-activiteitenplannen

Steunfondsprojecten: Heringafonds en Van Belkumfonds

De steunfondsprojecten zijn innovatieve projecten over actuele onderwerpen die handicap + studie uitvoert in samenwerking met enkele onderwijsinstellingen. De projecten worden gefinancierd door de steunfondsen van handicap + studie.
Zie www.heringafonds.nl en www.vanbelkumfonds.nl voor een overzicht van de activiteiten. 

Projecten via andere fondsen

Handicap + studie dient geregeld projecten in bij fondsen op het gebied van onderwijs en functiebeperkingen. Handicap + studie voert dergelijke projecten bij voorkeur uit in samenwerking en op initiatief van het hoger onderwijs. Heeft u dus een projectidee, neemt u dan contact op met handicap + studie via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783.

Handicap + studie heeft heel veel projectideeën voor innovatieve projecten die studenten met een functiebeperking direct of indirect ondersteunen. Heeft u een fonds beschikbaar, dan doet handicap + studie graag een aanvraag. Ook daarvoor kunt u contact opnemen via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783. 

 

Nieuws

Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie!

30-05-2016
Expertisecentrum handicap + studie verzorgt bij Zuyd Hogeschool de projectleiding rond de implementatie van het beleid studeren met een functiebeperking. Mare de Groot - hoofd Dienst Studentzaken - vertelt waarom en wat dat oplevert. Zij is positief over handicap + studie als partij met verstand van zaken en een goed netwerk!
Lees verder over: Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie! >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies