Netwerk onderhouden

Netwerk onderhouden
">
De (studieloopbaan)begeleider onderhoudt of bevordert het contact tussen de student+ en andere betrokkenen gericht op het versterken van de binding tussen de student+ en de opleiding.

Toelichting

Als begeleider bent u de spil in het web waar het gaat om het leggen en onderhouden van contacten. Zo onderhoudt u contact met de student, zijn ouders en de betrokken docenten. Maar ook buiten de hogeschool of universiteit zijn contacten, zoals deskundigen en hulpverleners.

Contacten met docenten kunnen gaan over noodzakelijke aanpassingen in het onderwijs of bij toetsing en examinering, maar ook over de studievoortgang van de student+. Contacten met de student+ en hulpverleners kunnen tot doel hebben het evalueren van het studieproces en het bespreken van kansen en belemmeringen.

Tips

Organisatie:

  • Zorg dat studeren met een functiebeperking in alle lagen van de organisatie geagendeerd is.
  • Evalueer de begeleiding jaarlijks inhoudelijk en financieel (Plan, Do, Check, Act).
  • Levert de begeleiding het gewenste resultaat op? (bijvoorbeeld reductie van het aantal langstudeerders)
  • Leg een sociale kaart aan van de expertise in en buiten de instelling.

Begeleider:

  • Evalueer jaarlijks met de student de begeleiding. Levert de begeleiding het gewenste resultaat op?
  • Koppel studenten aan elkaar.
  • Onderhoud het netwerk met contacten (voor doorverwijzing of halen van expertise).
 

Downloads

PDF 0,28 Mb.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies