Vaste begeleiders

Vaste begeleiders
">
De instelling bevordert dat de student+ een vast, daartoe gecertificeerde contactpersoon krijgt toegewezen en dat hij in de loop van de studie met een beperkt aantal begeleiders te maken krijgt.

Toelichting

Het werken met vaste begeleiders versterkt de binding tussen de student+ en zijn opleiding. Er ontstaat een doorlopende begeleidingslijn. Dit komt de vertrouwensrelatie tussen de student+ en zijn instelling of opleiding ten goede. Begeleiders kunnen docent, coach, studieloopbaanbegeleider of studentendecaan van de opleiding zijn. Ook medestudenten kunnen als begeleider (studentcoach) waardevol zijn.

Werken met vaste begeleiders zorgt er tevens voor dat taken en verantwoordelijkheden vanaf het begin duidelijk zijn. Het is belangrijk om afspraken hierover vast te leggen.

Tips

Organisatie:

  • Koppel een vaste begeleider of vaste begeleiders aan de student+.
  • Bied de mogelijkheid om de student+ te laten switchen van begeleider als de “klik” ontbreekt.
  • Werk met een studentcoach (medestudenten als begeleider).

Begeleider:

  • Investeer in de relatie tussen begeleider − student+.
  • Heb aandacht voor de talenten en studiebelemmeringen van de student+.
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies