Begeleidingsovereenkomst

Begeleidingsovereenkomst
">
Arrangementen van begeleiding, ondersteuning en voorzieningen tussen de instellingen en de studenten+ worden schriftelijk vastgelegd en omvatten de rechten en plichten van zowel de instelling als de student+. De instelling is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze afspraken.

Toelichting

Een belangrijk element in de begeleiding is duidelijkheid scheppen. Het gaat hierbij onder andere om aangeven wat wel en niet mogelijk is en afspreken wie wat doet. Afspraken vastleggen draagt daarnaast bij aan de duidelijkheid.

Tips

Organisatie:

  • Vertaal het beleid ‘studeren met een functiebeperking’ in werkbare protocollen voor de begeleiding.
  • Borg afspraken in de studentenadministratie, het studievoortgangssysteem of met een aparte overeenkomst.

Begeleider:

  • Benadruk wederkerigheid (de student+ heeft recht op aanpassingen, van belang is dat een instelling doet wat het belooft en dat geldt andersom net zo goed).
  • Spreek af wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de afspraken.
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies