Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning
">
Expertisecentrum handicap + studie adviseert over beleid ten aanzien van allerlei onderwerpen die betrekking hebben op studeren met een functiebeperking. We leveren advies op maat, in samenwerking met de benodigde betrokkenen van de onderwijsinstelling.

Denk bij voorbeeld aan:

  • voorbereiding op de Instellingsaccreditatie;
  • informatievoorziening;
  • toetsing en examinering;
  • flexibilisering en maatwerk;
  • stage en werk (aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt).

Ondersteuning kan in de vorm van een adviesgesprek over studeren met een functiebeperking dat handvatten biedt om bepaalde aspecten aan te pakken op uw hogeschool of universiteit.
Daarnaast voert handicap + studie ook adviestrajecten uit  binnen hogescholen en universiteiten waarbij het erom gaat studeren met een functiebeperking in het algemeen of een bepaald aspect beter op de kaart te zetten. 

Voorbeelden van advies + ondersteuning

 

FlexScan: hoe flexibel is het onderwijs binnen uw instelling?

Onderwijsinstellingen kunnen inspelen op de diversiteit binnen de studentenpopulatie met flexibel onderwijs. De FlexScan is een instrument om de ervaren én gewenste flexibiliteit van verschillende aspecten van het onderwijs in kaart te brengen. Deze scan meet de beleving van de verschillende betrokkenen: docenten, studenten en het werkveld. Hoe flexibel is het nu en waar willen we naar toe? Handicap + studie ondersteunt u hierbij.
Lees meer

Beleidsscan: richting geven aan beleid studeren met een functiebeperking

Door het invullen van deze scan krijgt u zicht op het ontwikkelingsstadium van het beleid van uw opleiding of instelling ten aanzien van studeren met een functiebeperking. De uitkomst van de scan helpt u om meer inhoud en richting te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van uw beleid.
Handicap + studie kan u op verschillende manieren ondersteunen bij het doorlopen van de beleidsscan, van begeleiding bij het invullen tot implementeren van de resultaten.
Lees meer

Implementeren beleid studeren met een functiebeperking in vier fases

'De werkvloer op' is een methodiek die door handicap + studie ontworpen is om samen met een onderwijsinstelling (onderdelen van) het beleidsplan over studeren met een functiebeperking te implementeren en structureel te verankeren in de organisatie. Het plan van aanpak bestaat uit vier fases. Uitvoering van één, twee of drie van de fases door handicap + studie is ook een mogelijkheid.
Lees meer

Workshop Digitale toegankelijkheid

Bent u al goed voorbereid op de nieuwe regels rondom digitale toegankelijkheid? In september 2018 gaat nieuwe wetgeving in op dit gebied, voortkomend uit het VN-verdrag en een nieuwe Europese richtlijn. De eisen rond digitale toegankelijkheid worden een stuk strenger. Ook het onderwijs moet hierin mee. Tijdens deze workshop worden collega's snel bijgepraat over alle ontwikkelingen. U ontvangt tevens concrete tips om mee aan de slag te gaan.
Lees meer 

Invoering herziene protocol dyslexie mbo

Op 21 juni 2017 werd het herziene protocol dyslexie voor het mbo gelanceerd. Het nieuwe protocol sluit meer aan bij de huidige werkwijzen in het mbo en bij de nieuwe wet- en regelgeving. Handicap + studie en CINOP Advies ondersteunen mbo-instellingen bij het gebruik van het dyslexieprotocol en het beleid rond dyslexie.
Lees meer

Professionalisering van docenten studeren met een functiebeperking: een planmatige aanpak

Expertisecentrum handicap + studie sluit in haar dienstverlening aan bij verschillende scenario’s van professionaliseren. We bieden verschillende producten en diensten aan om onderwijsinstellingen en docenten te ondersteunen bij het professionaliseren en het opzetten van een professionaliseringsaanbod. Het vier-kwadranten-model ondersteunt instellingen bij het planmatig opzetten van het professionaliseren en borgen van kennis over studeren met een functiebeperking.
Lees meer

Verbeteren informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking

In een begeleide werksessie betrekt handicap + studie diverse partijen die betrokken zijn bij de informatievoorziening voor aankomend studenten met een functiebeperking. Uit de werksessie komen verbeterpunten en activiteiten naar voren. Het gaat erom daar keuzes in te maken voor de korte en de langere termijn en deze om te zetten naar concrete afspraken en aandachtspunten.
Lees meer

Verbeteren communicatie over studeren met een functiebeperking met stappenplan

Expertisecentrum handicap + studie maakte een stappenplan om medewerkers binnen het hoger onderwijs te ondersteunen bij de communicatie over studeren met een functiebeperking. In zeven stappen worden medewerkers naar een communicatieplan geleid met als doel de informatie voor studenten met een functiebeperking te verbeteren.
Lees meer

Opzetten gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten

Handicap + studie begeleidt trajecten bij het opzetten van gespreksgroepen voor en door studenten met depressieve klachten. Studenten worden getraind als gespreksbegeleiders, krijgen supervisie en zijn in staat om de gespreksgroep adequaat te begeleiden.
Lees meer

Benchmark: studeren met een functiebeperking op uw instelling

De benchmark van handicap + studie is gebaseerd op cijfers uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Deze geeft een overzicht van de tevredenheid van studenten met een functiebeperking over uw onderwijsinstelling of faculteit. De benchmark kan gebruikt worden ten behoeve van de kwaliteitszorg. Het rapport is heel geschikt als 0-meting ten behoeve van verbeteringen op het gebied van studeren met een functiebeperking.
Lees meer

Aangepast examineren beroepsspecifieke onderdelen in het mbo

Expertisecentrum handicap + studie werkt als lid van de Expertgroep passende examinering mbo aan het bundelen en verspreiden van goede voorbeelden en het signaleren van knelpunten. Ook wordt gewerkt aan een servicedocument voor mbo-instellingen.
Lees meer

Beleidssessies toegankelijker toetsen in het hoger onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er om flexibeler en toegankelijker te toetsen in het hoger onderwijs? CINOP/Expertisecentrum handicap + studie verzorgt graag een beleidssessie over toegankelijker toetsen voor bijzondere doelgroepen binnen uw faculteit, opleiding of instelling. Om samen te verhelderen hoe u systematisch kunt werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering, zonder in te boeten op de kwaliteit.
Lees meer

 

Nieuws

Best practice verantwoording over studeren met een functiebeperking in ITK

16-10-2017
De tweede ronde instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is van start gegaan. Bij de ITK moeten instellingen zich onder andere verantwoorden over het beleid studeren met een beperking en de voorzieningen die geboden worden aan studenten met een beperking. Ter voorbereiding hierop heeft de Hanzehogeschool in het voorjaar van 2017 ervaring opgedaan met de beleidsscan/audit van Expertisecentrum handicap + studie. Paul van der Wijk (CvB Hanzehogeschool Groningen) en Lies Korevaar (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen) zien deze beleidsscan als een best practice.
Lees verder over: Best practice verantwoording over studeren met een functiebeperking in ITK >>
Overzicht nieuws >>

Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie!

30-05-2016
Expertisecentrum handicap + studie verzorgt bij Zuyd Hogeschool de projectleiding rond de implementatie van het beleid studeren met een functiebeperking. Mare de Groot - hoofd Dienst Studentzaken - vertelt waarom en wat dat oplevert. Zij is positief over handicap + studie als partij met verstand van zaken en een goed netwerk!
Lees verder over: Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie! >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies