Deskundigheid

Deskundigheid
">
De begeleider die het gesprek voert met de student+ beschikt over voldoende sociaal-agogische vaardigheden en deskundigheid om voor deze student een adequaat arrangement van begeleiding, ondersteuning en voorzieningen te ontwerpen.

Toelichting

Goede begeleiding van een student+ valt of staat met uw deskundigheid als begeleider. Maar waardoor wordt uw deskundigheid bepaald en hoe zorgt de instelling of organisatie voor deskundige begeleiders? Deskundigheid gaat erover of u als begeleider enige kennis hebt over studeren met een functiebeperking. Kennis waarmee u in staat bent om te signaleren en weet wat tot uw rol of die van de student+ behoort. Ook weet u wanneer doorverwijzen noodzakelijk is. Naast kennis zijn houding en vaardigheden van belang:  laagdrempeligheid, het wekken van vertrouwen, open vragen stellen en duidelijk zijn.

Tips

Organisatie: 

 • Maak Begeleiding van de student+ onderdeel van het instellingsbeleid.
 • Neem professionalisering van begeleiders op in het professionaliseringsplan van de instelling of opleiding.
 • Zorg voor voldoende gecertificeerde begeleiders door de professionalisering van begeleiders onderdeel te laten uitmaken van het BKO, BKD, BKS.
 • Leg de taken en rollen van begeleiders van studenten + vast in een functieprofiel of competentieprofiel: creatief, duidelijk, laagdrempelig.
 • Maak afspraken over tijdinvestering.
 • Maak onderscheid tussen ‘begeleiders’ en ‘begeleiders van de student+’. De begeleider+ heeft affiniteit met het begeleiden van studenten+ en heeft extra uren tot zijn beschikking. 

Begeleider: 

 • Maak gebruik van de kennis en ervaring van de student+.
 • Werk aan je eigen deskundigheid middels: intervisie, collegiaal overleg, themabijeenkomsten/trainingen en landelijke ontmoetingen.
 • Benut de aanwezige kennis uit je eigen hogeschool of universiteit, bijvoorbeeld uit lectoraten of vanuit de faculteit Educatie.
   
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies