Actief benaderen

Actief benaderen
">
Bij aanvang van hun studie worden alle studenten+ actief benaderd voor een studiekeuzegesprek waarin de student+ kan aangeven of er behoefte is aan (individuele) begeleiding of advisering.

Toelichting

Als begeleider weet u van de hoed en de rand als het over de inhoud van de studie en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt gaat. Met die kennis kunt u in de studiekeuzecheck een duidelijk beeld schetsen van de studie en kan de student nagaan of dit overeenkomt met de verwachting die hij heeft. Voor de student+ is het daarnaast belangrijk om te weten of de studie-eisen en competenties haalbaar zijn in combinatie met de functiebeperking. Zijn er belemmeringen te verwachten en in hoeverre zijn deze te verminderen met behulp van voorzieningen? Samen kijkt u naar de mogelijkheden. Goed als u daarbij ook kunt aangeven welke voorzieningen de opleiding biedt.

Tips

Organisatie:

  • Maak de informatie over studeren met een functiebeperking zichtbaar en vindbaar via de communicatiekanalen, op de website, in een folder.
  • Nodig de student+ uit om zijn functiebeperking te vermelden in studielink.
  • Geef duidelijk aan wat er met deze persoonlijke informatie gebeurt.
  • Faciliteer tijd en ruimte voor het voeren van studiekeuzegesprekken.

Begeleider:

  • Benader de student+ persoonlijk om hem uit te nodigen voor een studiekeuze gesprek.
  • Maak tijdens het gesprek afspraken voor het vervolg.
  • Zet gemaakte afspraken om in acties die nodig zijn voor de student.
     
 

Downloads

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies