Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Voorbeelden alternatieve toetsing

Voorbeelden alternatieve toetsing
">
Vanuit instellingen is er behoefte aan voorbeelden voor alternatieve toetsing. Handicap + studie verzamelt en publiceert deze. Heeft u ook nog een voorbeeld van een alternatieve toets? Neem dan contact op via algemeen@handicap-studie.nl of 073 6800783.

Spellingstoets

Een voorbeeld met tips voor aanpassingen en een alternatieve toetsvorm voor de spellingstoets. 

Opdelen scriptie

Een student met ADHD en dyslexie mocht zijn scriptie in delen maken. 

Alternatieven bewegingsonderwijs Pabo (praktijk)

Een student met fysieke beperking (zit in een rolstoel) vraagt een alternatief voor het praktijkonderdeel bewegingsonderwijs. Verschillende alternatieven worden hier weergegeven.

Slimme pen bij stage

Een student met dyslexie mocht gebruik maken van een slimme pen tijdens zijn stage. 

Rekentoets (WISCAT)

Het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) deed een belangrijke aanbeveling met betrekking tot het ontwikkelen van een alternatieve WISCAT-toets. 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies