Over handicap + studie

Over handicap + studie
">
Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt universiteiten, hogescholen en mbo bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een extra ondersteuningsvraag. Handicap + studie is onderdeel van CINOP.

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. - Albert Einstein

Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk studenten met succes moeten kunnen studeren in een opleiding van hun keuze. Ook als zij een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten hebben. Of als zij een extra ondersteuningsvraag hebben door belemmeringen als gevolg van zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. En daarnaast gaat het om het studentenwelzijn van álle studenten. Ook bijvoorbeeld prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten. 

Samen met instellingen en studenten

In samenwerking met instellingen en studenten ontwikkelt en implementeert handicap + studie innovatieve en praktische oplossingen voor inclusiever onderwijs.

Cartoon Climb the tree 

Financiering

Expertisecentrum handicap + studie financiert haar werkzaamheden vanuit verschillende geldstromen: een basissubsidie van het ministerie van OCW, projectgelden (bijvoorbeeld uit fondsen) en inkomsten uit dienstverlening aan de instellingen. Wij zijn deels afhankelijk van giften en donaties. U kunt het werk van handicap + studie steunen met een gift aan Stichting Expertisecentrum handicap + studie (NSS).

Ibancode: NL62 RABO 0190 4768 69
 BIC code:    RABONL2U
 KvK nummer: 41200388
 RSIN nummer: 0028.80.234 

Expertisecentrum handicap + studie onderdeel van CINOP

Expertisecentrum handicap + studie is onderdeel van CINOP

Werken bij CINOP

Algemene leveringsvoorwaarden CINOP

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies