Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Initiatieven op het gebied van studentenwelzijn

Initiatieven op het gebied van studentenwelzijn
">

Fontys
https://www.fontys.nl/actueel/aan-de-slag-met-studentenwelzijn/
Fontys verzorgt onderwijs en onderzoek en vormt als brede hogeschool de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen van de regio en daarbuiten wil Fontys een innovatiemotor van de regio zijn. Met haar onderwijs en onderzoek in vrijwel alle sectoren van de samenleving is de impact van Fontys groot.

Hanzehogeschool
https://www.hanze.nl/nld
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leer je over de grenzen van je eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema's zijn: energie, healthy ageing en ondernemerschap, daarnaast ligt de focus op honours- en kunstonderwijs. 

Hogeschool Leiden
https://www.hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding
Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Bij onze hogeschool staan we voor kwaliteit en bieden we goed en inspirerend onderwijs. Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In onze opleidingen besteden we aandacht aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en internationale en multiculturele competenties.  

Hogeschool Utrecht
https://www.hu.nl/
Hogeschool Utrecht is een bijzondere plek waar bijzondere dingen gebeuren. Hier komen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen. Voor impact op de stad én de toekomst. 

Hogeschool van Amsterdam
https://www.hvana.nl/lees/3113/stress-prestatiedruk-bang-om-iets-te-missen-herken-je-dit
De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

InHolland
https://www.inholland.nl/media/16741/onderzoeksagenda-onderzoekslijn-studentenwelzijn-v10.pdf
InHolland is een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad biedt InHolland voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

NHLStenden
https://www.nhlstenden.com/onderzoek/zorg-voor-jeugd
https://www.nhlstenden.com/onderzoek/dr-nynke-boonstra
Door grenzen te verleggen bereik je meer. NHLStenden wil studenten, medewerkers en partners  uitdagen hun talenten te ontdekken en te versterken. Deze ontdekkingsreis overstijgt de grenzen van het eigen vakgebied en de eigen omgeving.  

Radboud Universiteit
https://www.scienceguide.nl/2018/08/nijmeegse-studenten-maken-actieplan-voor-studentenwelzijn/
http://www.ans-online.nl/nieuws/radboud-universiteit/10917-aan-de-slag-met-studentenwelzijn
http://www.ans-online.nl/nieuws/radboud-universiteit/11267-ru-vraagt-aandacht-voor-welzijn-studenten
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/2017/juli/radboudstudenten-voelen-veilig-deel-last/
https://www.ru.nl/wellbeingweek/
https://www.ru.nl/cultuuropdecampus/projects-contests/how-art-thou/
http://www.ans-online.nl/nieuws/radboud-universiteit/11153-usr-wil-vaart-achter-plannen-studentenwelzijn
https://www.voxweb.nl/nieuws/71630
https://healthacademy.radboudumc.nl/prikbord/topics/view/29915

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. Samen met Radboudumc scheppen we een intellectueel klimaat dat onze medewerkers en studenten inspireert en uitdaagt. Zo kunnen de prestaties worden geleverd die de wetenschap verder brengen en de samenleving ten goede komen.

Tilburg University - Healty campus
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/nieuws/show/nieuwsbericht-lancering-healthy-campus/
De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit. 

Universiteit Utrecht - Taskforce Universiteit
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/uu-krijgt-taskforce-studentenwelzijn
https://students.uu.nl/nieuws/thermos-onderzoek-naar-studentenwelzijn
https://students.uu.nl/nieuws/taskforce-studentenwelzijn-ingesteld
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/actieplan-moet-angst-en-depressie-onder-studenten-tegengaan
https://www.uu.nl/nieuws/actieplan-om-welzijn-van-studenten-te-verbeteren-moet-burn-out-voorkomen
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/college-wil-met-concrete-acties-werkdruk-bestrijden
https://verenigingvuur.nl/studentenwelzijn/

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwerking maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk.

Universiteit Leiden - Taskforce studentenwelzijn
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/08/nieuwe-taskforce-studentenwelzijn-aan-de-slag-met-mentale-gezondheid
De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. De universiteit heeft zeven faculteiten in het alfa-, bèta- en gammadomein, is gevestigd in Leiden en Den Haag en heeft ruim 6.700 medewerkers en 29.520 studenten. Haar motto is Praesidium Libertatis – Bolwerk van Vrijheid.

University Maastricht
https://www.maastrichtuniversity.nl/news/take-good-care-yourself
https://www.maastrichtuniversity.nl/news/well-being-movement-um-presents-well-being-week-2018
De Universiteit Maastricht (UM) is een jonge universiteit in het hart van Europa met een duidelijk mondiaal perspectief en een sterke focus op innovatieve onderwijs- en onderzoeksstrategieën. Wij zien onszelf in de allereerste plaats als een open en inclusieve academische gemeenschap die streeft naar een goede mix van Nederlandse, Europese en andere internationale studenten en die in haar onderwijs- en onderzoeksprogramma's zowel Europese als mondiale kwesties aan de orde stelt.  

Universiteit van Amsterdam
https://student.uva.nl/content/az/studentenartsen/studentenartsen.html?1556884709560
De UvA is een moderne, onderzoeksintensieve universiteit met een lange en rijke geschiedenis. 

Universiteit van Twente
https://www.utwente.nl/
De Universiteit Twente is de plek waar talent zich het best ontplooit. Onze studenten en medewerkers staan centraal. Zij zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs.  

Windesheim
https://www.windesheim.nl/over-windesheim/nieuws/2018/april/actieplan-studentenwelzijn-pleit-voor-integrale-aanpak/
De missie van Windesheim is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving door het opleiden van waardenvolle professionals en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek.


 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies