Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Video's studeren met een functiebeperking

Video's studeren met een functiebeperking
">
Handicap + studie heeft een eigen YouTubekanaal. Hier zijn inspirerende en informatieve video's te vinden over studeren met een functiebeperking.

Op het YouTubekanaal van handicap + studie zijn diverse video's te vinden, vaak gemaakt in het kader van een bepaald project.

Meekijken met studenten met een functiebeperking

Deze serie video's is gemaakt door studenten van de HKU. De filmpjes geven elk op geheel eigen wijze een indringend kijkje in de belemmeringen, de dromen en het dagelijks leven van verschillende studenten met een functiebeperking. Zo laat de slechthorende studente Leonie zien hoe ze geneeskunde studeert en vertelt Alex dat hij met één arm prima kan studeren aan het conservatorium.
Naar de afspeellijst 'Meekijken met studenten'

Foto Alex speelt drums 

Toetsen, niet minder maar anders

In deze serie video's vertellen studenten wat zij nodig hebben om succesvol te kunnen studeren en toetsen te kunnen maken. Marlies heeft bijvoorbeeld faalangst. Als ze een toets moet maken of presentatie moet geven, slaat ze dicht. Zij vertelt wat ze nodig heeft om toch haar tentamens te kunnen maken.
De filmpjes zijn met name interessant voor leden van examencommissies in het (hoger) onderwijs.
Naar de afspeellijst 'Toetsen, niet minder maar anders'

Toetsblaadje  

Drempelvrij onderwijs

Met alle digitale mogelijkheden kan ons onderwijs ervoor zorgen dat ook studenten met een functiebeperking goed kunnen studeren. Hiervoor zijn gerichte aandacht voor het lesmateriaal en de leeromgeving onontbeerlijk. In deze serie video's vertellen studenten hoe de digitale toegankelijkheid van hun leeromgeving voor problemen kan zorgen. 
Naar de afspeellijst 'Drempelvrij onderwijs'

Foto van student achter de computer 

Documentaire over studenten met ASS van Arteveldehogeschool

De Arteveldehogeschool heeft in het kader van het educatieve pakket 'geprikkeld om te weten', een documentaire gemaakt over studenten met ASS. In deze documentaire (duur 30 minuten) getuigen zes (oud-)studenten met ASS over de uitdagingen en de moeilijkheden waarvoor ze komen te staan zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf. De ervaringen worden gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. Daarnaast reflecteren ook een ouder en werkgever over ervaringen in de begeleiding van (oud-)studenten met ASS.

Voor de documentaire, ga naar:  http://www.studerenmetautisme.be/site/documentaire-nederlands-ondertiteld/

Studeren met een functiebeperking aan de TU Delft

Hoe is het om te studeren aan de TU Delft met autisme, ADD, ADHD, dyslexie, een loopbeperking of artritis? Wat kan er allemaal? Studenten vertellen over hun ervaringen.

Vlaams beeldmateriaal

Handicap + studie werkt nauw samen met het Vlaamse Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Op de website van SIHO zijn ook mooie portretten te vinden van studenten en beroepskrachten met een functiebeperking.

Bekijk de filmpjes op de website van SIHO: http://www.siho.be/in-beeld/

De filmpjes geven inzicht in de belemmeringen, de dromen en het dagelijks leven van verschillende studenten met een functiebeperking.
 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies