Beloningsbeleid

Beloningsbeleid
">
Hieronder vindt u informatie over het beloningsbeleid van het bestuur, de directie en de medewerkers van handicap + studie.

Bestuur

Ten aanzien van de beloning van het bestuur is in de statuten van Stichting expertisecentrum handicap + studie (NSS) het volgende opgenomen:

"5.8. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere  beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Voorts kan aan  bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is."

Directie en medewerkers

De programma-directeur en de medewerkers van handicap + studie zijn in dienst van CINOP. De directeur en medewerkers vallen qua beloningsbeleid onder de cao van CINOP en de personeelsregelingen zoals deze bij CINOP zijn vastgesteld. Binnen CINOP functioneert een OR.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies