Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verantwoording

Verantwoording
">

In het jaarverslag zijn naast de activiteiten en projecten die handicap + studie heeft uitgevoerd, een directieverslag, een staat van baten en lasten en een financiële verantwoording te vinden.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies