Verantwoording

Verantwoording
">

Het bestuur van Expertisecentrum handicap + studie bepaalt in overleg met de programma-directeur het algemene beleid, houdt toezicht op het beheer van de organisatie en stelt de begroting en de jaarrekening op. 

In het jaarverslag zijn naast de activiteiten en projecten die Expertisecentrum handicap + studie heeft uitgevoerd, een directieverslag, een staat van baten en lasten en een financiële verantwoording te vinden.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies