Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Missie en visie

Missie en visie
">
Expertisecentrum handicap + studie stimuleert dat jongeren met een beperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.

Handicap + studie streeft naar inclusief hoger onderwijs, waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen en waarin bijzondere aanpassingen steeds minder nodig zijn.

Handicap + studie stimuleert en ondersteunt instellingen voor hoger onderwijs in de ontwikkeling van geschikt en passend onderwijs voor al haar studenten. Dergelijk onderwijs zorgt ervoor dat studenten met een beperking:


  • hun focus kunnen richten op hun studie omdat zij geen speciale voorzieningen hoeven te regelen;
  • zich meer verbonden voelen met hun onderwijsinstelling en studiegenoten omdat zij niet langer een bijzonder of ‘lastig geval’ zijn;
  • door hun onderwijsinstelling gezien worden als een meerwaarde voor het onderwijs.

Visie

Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een beperking. Door zich niet te richten op de individuele student, maar op optimale voorwaarden in het onderwijssysteem streeft handicap + studie naar oplossingen die niet alleen voor de individuele student, maar juist voor grotere groepen studenten belemmeringen wegnemen.

De ontwikkelde expertise wordt door handicap + studie gedeeld met het veld. Een belangrijke rol van handicap + studie is om kennis te verzamelen, te verrijken en te communiceren met verschillende professionals in het hoger onderwijs.

Handicap + studie biedt advies op maat, maar werkt ook aan een positief toekomstperspectief voor studenten met een beperking. Hiervoor maakt handicap + studie gebruik van wettelijke, onderwijskundige, politieke en sociale veranderingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten die invloed hebben op studeren met een beperking en, meer algemeen, het Nederlandse hoger onderwijs.

Handicap + studie werkt aan inclusief onderwijs op basis van Universal Design en Universal Design for Learning. Deze stromingen in design en onderwijs streven naar een omgeving die universeel bruikbaar is voor mensen met verschillende behoeften.

Afbeelding boom met verschillende dieren

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies