Stage en Werk

Stage en Werk
">

Moet een hogeschool of universiteit een student helpen bij het vinden van een stage?

Omdat de stage onderdeel is van het onderwijsprogramma, moet de hogeschool of universiteit een stageplaats faciliteren. Vaak gebeurt dit pas nadat de student eerst zelf heeft gezocht naar een stageplaats en op initiatief van de student.

Is een stage verplicht?

Een stage kan opgenomen zijn in het onderwijsprogramma van een opleiding. Door middel van de stage behaalt de student bepaalde competenties. Een stage kan daarom niet zomaar geschrapt worden. Studenten die geen reguliere stage kunnen doen of helemaal geen stage kunnen lopen, kunnen via de examencommissie een alternatieve opdracht aanvragen, waarmee ze dezelfde competenties kunnen verwerven en aantonen. De studentendecaan kan hen begeleiden bij deze aanvraag. Lees hier de procedure rond het aanvragen van een aanpassing werkt.

Kan een student minder uren per week stagelopen?

Als een student niet in staat is om het voorgeschreven aantal stage-uren per week te werken, kunnen minder uren per week werken en stage over een langere periode een oplossing bieden. Ook valt te denken aan minder stage-uren met daarnaast een alternatieve opdracht. Uitgangspunt daarbij moet het leerdoel van de stage zijn en de te verwerven competenties; kan het ook in kortere tijd en/of gedeeltelijk in een ander vorm? 

Kan een student voorzieningen aanvragen voor een stageplaats of werkplek?

Het UWV kan aanpassingen verstrekken of vergoeden. De werkgever kan een vergoeding aanvragen bij het UWV voor gemaakte aanpassingen op de werkplek of bedrijf. Ook kan de werknemer/stagiair zelf voorzieningen aanvragen bij het UWV. Het is belangrijk om geruime tijd voor aanvang van de stage of werk contact op te nemen met de betrokken instanties voor het aanvragen van voorzieningen. Ook is het verstandig niet eerst zelf hulpmiddelen aan te schaffen, maar eerst een aanvraag in te dienen. Het UWV vergoed namelijk niet alles, en schaft sommige hulpmiddelen zelf aan.

Moet (in de sollicitatiebrief) melding worden gemaakt van het hebben van een beperking?

Het is niet verplicht om een functiebeperking te melden. In veel gevallen is het voor studenten wel verstandig om hun beperking te melden. De student kan dan, eventueel met begeleiding van een stagebegeleider, uitleggen wat zijn beperking inhoudt en welke belemmeringen hij tijdens de stage kan ondervinden.

Ook tijdens de sollicitatieprocedure is het niet verplicht om melding te maken van een functiebeperking. Het is een optie om dit pas later in de procedure alsnog te doen: bijvoorbeeld niet in de brief, maar wel in het eerste of tweede gesprek.

Welke instanties kunnen afgestudeerde studenten met een functiebeperking helpen bij het vinden van werk?

Het UWV, re-integratiebureaus en bemiddelingsbureaus kunnen afgestudeerde studenten met een functiebeperking helpen bij het vinden van werk. handicap + studie heeft er een aantal op een rijtje gezet. Klik hier voor de lijst.

Heeft een betaalde stage invloed op de hoogte van een Wajong uitkering?

Dat hangt af van welke Wajong er sprake is. Als er sprake is van de Wajong studieregeling mag de student betaald stage lopen (of werken), maar kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Verdient de student meer dan 25% van het minimum(jeugd)loon? Dan heeft dit gevolgen voor de uitkering. Studenten met een Wajong uitkering moet hun inkomsten altijd doorgeven aan het UWV.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies