Begeleiding van studenten

Begeleiding van studenten
">

Zijn er specifieke tips voor de begeleiding van studenten met een functiebeperking?

Op onze website is een speciale pagina voor professionals te vinden over de begeleiding van studenten met een functiebeperkingen.

Wat zijn studentcoach-, maatjes- of buddyprojecten en zijn hier voorbeelden van?

Studenten die als gevolg van hun beperking extra ondersteuning nodig hebben, kunnen bij sommige instellingen worden gekoppeld aan een medestudent (studiemaatje, studentcoach of buddy). Vaak is dit een ouderejaarsstudent van dezelfde opleiding, die soms zelf weer wordt ondersteund door een studentenpsycholoog bij het begeleiden van de student.

Het maatje helpt bijvoorbeeld met het wegwijs worden binnen de instelling of bij het maken en uitvoeren van een planning. Daarnaast kan de student op een laagdrempelige manier met zijn of haar vragen terecht.

Voorbeelden:

Voor meer informatie en voorbeelden ga naar de het kopje 'Studentenparticipatie' van onze website.

Wat kan de onderwijsinstelling doen voor een student met een spasme/epilepsie?

De student is zelf een belangrijke informatiebron en ervaringsdeskundige. Vraag daarom eerst hoe de student het voorliggende onderwijs gedaan heeft. Welke voorzieningen en hulp had hij/zij daar?

De ambulante dienst van de mytylschool zal daarnaast goed advies kunnen geven vanuit hun ervaring met het begeleiden van studenten met spasmes en epilepsie in het reguliere onderwijs. Kijk daarnaast of binnen de hogeschool of universiteit een ervaringsdeskundige aanwezig is.

Studenten die vanwege hun handicap of chronische ziekte op de universiteit of hogeschool hulp nodig hebben bij persoonlijke verzorging, zoals toiletgebruik of eten, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij hun zorgverzekering (was eerst AWBZ).

Biedt handicap + studie groepsonderzoeken dyslexie aan?

Nee, handicap + studie biedt zelf geen groepsonderzoeken aan. Het IWAL voert nog wel groepsonderzoeken uit. Voor meer informatie en tarieven, zie de website van het IWAL.

Wat als de student meer begeleiding nodig heeft dan de opleiding kan bieden?

Extra individuele begeleiding die de opleiding niet kan bieden moet de student zelf betalen. Beschikt de student (nog) over een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan kan hij/zij daarmee soms extra begeleiding zelf bekostigen mits deze niet onderwijsinhoudelijk van aard is. De nadruk moet dan liggen op het aanleren van vaardigheden zoals het plannen en organiseren van de studie en het communiceren met docenten en medestudenten. 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies