Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Studentenwelzijn

Studentenwelzijn
">
Eind 2018 werd Expertisecentrum handicap + studie aanspreekpunt voor studentenwelzijn. Handicap + studie richt zich sindsdien behalve op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten ook op het beleid binnen instellingen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. We zien dat de knelpunten die deze studenten ervaren vaak overeenkomen. En daarnaast gaat het om het studentenwelzijn van alle studenten. Ook bijvoorbeeld prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten.

Gezamelijke ambitie

In 2018 stelde een door de minister van OCW ingestelde werkgroep (met VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb, ISO en Expertisecentrum handicap + studie) een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn op. Daarbij werd gebruik gemaakt van het Actieplan Studentenwelzijn dat eerder in 2018 al verscheen. Het Ministerie OCW heeft  Expertisecentrum handicap + studie/CINOP opdracht gegeven om instellingen voor hoger onderwijs op dit thema te ondersteunen door partijen bij elkaar te brengen en kennis te verspreiden.

Actieplan Studentenwelzijn (2018)

Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn (2018) 

Netwerk Studentenwelzijn 

Doel van dit netwerk is:

  • uitwisselen ervaringen en aanpak;
  • kennis delen (brengen en halen);
  • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken;
  • signaleren van knelpunten en deze op de juiste plaats agenderen;
  • jaarlijks 4 maal bijeen komen.

Voor wie?

  • Vertegenwoordigers van initiatieven rondom ‘studentenwelzijn’ binnen instellingen voor hoger onderwijs.
  • Vertegenwoordigers van instellingen voor hoger onderwijs die zich willen gaan richten op studentenwelzijn.

Meer informatie
Marian de Groot, Expertisecentrum handicap + studie, Marian.degroot@handicap-studie.nl, 0612509670.  

Verslag aftrap studentenwelzijn 17 september 2018 

Verslag netwerkbijeenkomst 10 januari 2019


 

 

Nieuws

Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst over studentenwelzijn

26-02-2019
Op 19 maart (van 18.30 - 21.30 uur) organiseert studentenplatform STIP (o.a. in samenwerking met het ISO en de LSVb) een Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst over het thema studentenwelzijn. STIP staat voor Stichting Studenten Platform Nederland. Dit platform zet zich in om studenten en leerlingen te begeleiden om te werken aan hun studie, het maken van een juiste studiekeuze, bijdragen aan het opstellen van hun carrièreplan en het uitbreiden van hun netwerk & cv.
Lees verder over: Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst over studentenwelzijn >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies