Studentenwelzijn

Studentenwelzijn
">
Eind 2018 werd Expertisecentrum handicap + studie aanspreekpunt voor studentenwelzijn. Handicap + studie richt zich sindsdien behalve op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten ook op het beleid binnen instellingen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. We zien dat de knelpunten die deze studenten ervaren vaak overeenkomen. En daarnaast gaat het om het studentenwelzijn van alle studenten. Ook bijvoorbeeld prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten.

Gezamelijke ambitie

In 2018 stelde een door de minister van OCW gevormde werkgroep (met VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb, ISO en Expertisecentrum handicap + studie) een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn op. Daaraan vooraf was in 2018 reeds een Actieplan Studentenwelzijn opgesteld, een initiatief van een aantal onderzoekers uit het hoger onderwijs. Het Ministerie OCW heeft Expertisecentrum handicap + studie/CINOP opdracht gegeven om instellingen voor hoger onderwijs op dit thema te ondersteunen door partijen bij elkaar te brengen en kennis te verspreiden. Naar aanleiding hiervan heeft handicap + studie het initiatief genomen tot de oprichting van het Netwerk Studentenwelzijn Hoger Onderwijs.

Actieplan Studentenwelzijn (2018)

Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn (2018) 

Plan van aanpak netwerk Studentenwelzijn (2019) 
 

 

Nieuws

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019

20-06-2019
Lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool is verkozen tot Lector van het Jaar 2019. “Lies Korevaar is met zijn expertise en betrokkenheid van grote waarde voor de bewustwording en integrale aanpak van het welzijn van studenten met psychische problematiek,” zegt Judith Jansen, programma-directeur van Expertisecentrum handicap + studie. De verkiezing tot Lector van het Jaar - die sinds 2011 wordt georganiseerd door ISO en ScienceGuide - staat dit jaar in het teken van studentenwelzijn.
Lees verder over: Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019 >>
Overzicht nieuws >>

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

19-04-2019
Op 13 maart jl. informeerden minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media) de Tweede Kamer over hoe zij kansengelijkheid in het onderwijs willen bevorderen. Hierin wordt studentenwelzijn en de gezamenlijke aanpak genoemd.
Lees verder over: Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs >>
Overzicht nieuws >>

Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst over studentenwelzijn

26-02-2019
Op 19 maart (van 18.30 - 21.30 uur) organiseert studentenplatform STIP (o.a. in samenwerking met het ISO en de LSVb) een Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst over het thema studentenwelzijn. STIP staat voor Stichting Studenten Platform Nederland. Dit platform zet zich in om studenten en leerlingen te begeleiden om te werken aan hun studie, het maken van een juiste studiekeuze, bijdragen aan het opstellen van hun carrièreplan en het uitbreiden van hun netwerk & cv.
Lees verder over: Nationale Hoger Onderwijs Bijeenkomst over studentenwelzijn >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies