Thema's

Thema's
">
Studeren met een functiebeperking is opgenomen in de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Om instellingen houvast te bieden bij het maken en uitvoeren van beleid op dit onderwerp stelde de Commissie Maatstaf een aantal thema's vast zodat instellingen concrete handvatten hebben om succesvol studeren met een functiebeperking mogelijk te maken.

De maatstafthema's zijn:

  • Informatievoorziening en voorlichting
  • Toegankelijkheid van het onderwijs
  • Begeleiding van studenten
  • Deskundigheid van professionals
  • Flexibele leerroutes aanbieden
  • Toetsing en examinering
  • Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit

Instellingen geven zelf aan dat ook de volgende thema's van belang zijn:

  • Stage en werk 
  • Studentenparticipatie
  • Wetgeving en financien

Rond al deze thema's verzamelt en ontsluit het Expertisecentrum handicap + studie informatie. Via het menu kunt u doorklikken op de verschillende thema's.

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies