Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Studiedag Toegankelijk toetsen voor studenten met een ondersteuningsvraag: wat zijn de mogelijkheden? 26-09-2019

26 september 2019
Studiedag Toegankelijk toetsen voor studenten met een ondersteuningsvraag: wat zijn de mogelijkheden? 26-09-2019
">
Studenten met een ondersteuningsvraag (o.a. vanwege functiebeperking, ziekte, psychische klachten, ouderschap, mantelzorg) ervaren belemmeringen bij toetsing in examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

Let op: u kunt zich voor deze studiedag niet meer aanmelden. Graag attenderen wij u op het Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen. Het landelijk netwerk komt twee of drie keer per jaar samen om thema’s en vraagstukken over toegankelijk toetsen te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken. In 2019 is de laatste bijeenkomst (9.30 uur tot 15.30) op 31 oktober.

Inhoud en werkwijze 

Tijdens deze studiedag de staan de volgende vragen centraal:

 • Welke belemmeringen ervaren studenten met een ondersteuningsvraag bij toetsing en examinering?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden op het gebied van aangepaste toetsing en examinering?
 • Hoe kan een verzoek voor aangepaste toetsing worden beoordeeld?
 • Hoe kan binnen de opleiding/instelling planmatig worden gewerkt aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering?
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus: jijzelf, examencommissie, instelling, politiek?
 • Welke doelen en acties kunnen er geformuleerd worden om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten?


Op een interactieve manier gaan we aan de slag met bovenstaande vragen. We kijken zowel naar het hier en nu als naar de toekomst van toegankelijke toetsing en examinering. We reiken handvatten en tips aan. Er is voldoende ruimte om eigen casuïstiek en ervaringen in te brengen.

Resultaat

Na afloop hebben deelnemers aan deze studiedag:

 • inzicht in de problematiek van studenten met een ondersteuningsvraag met betrekking tot toetsing en examinering, hun rechten en plichten;
 • inzicht in de mogelijkheden die er zijn binnen de wet- en regelgeving;
 • ervaring opgedaan in de behandeling van een aanvraag voor aangepaste toetsing/ examinering volgens de ‘drie stappen methode’;
 • gereflecteerd op taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus;
 • een aanzet gemaakt van mogelijke doelen en acties op de korte en lange termijn om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten.

Doelgroep

De studiedag is interessant voor functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing in het het mbo, hbo en wo, zoals leden van examencommissies, docenten en studentendecanen.

Tijd en locatie

De studiedag staat gepland op 26 september 2019 van 9:30 tot 16:30 uur en vindt plaats in ons kantoor in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Begeleiders

De studiedag wordt verzorgd door Elke van Doorn en Marjolein Büscher-Touwen, consultants expertisecentrum handicap + studie/CINOP. 

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen € 500,- per persoon.

 

Agenda

Vorige maand
Volgende maand
september 2019
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies