Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Projecten

Projecten
">
Handicap + studie voert vier verschillende soorten projecten uit. Hieronder wordt van elk soort project een beschrijving gegeven.

Projecten op maat

Handicap + studie levert onderwijsinstellingen projecten op maat. Wilt u een project uitvoeren op het gebied van studeren met een functiebeperking, dan heeft handicap + studie een projectleider, expert of adviseur beschikbaar die een bijdrage kan leveren. Neem contact op met handicap + studie via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783 voor meer informatie en een offerte.
Lees meer

OCW-gesubsidieerde projecten

Het Ministerie van OCW subsidieert Expertisecentrum handicap + studie om hoger onderwijsinstellingen te ondersteunen op het gebied van studeren met een functiebeperking. De volgende thema’s krijgen in 2017 in projectverband extra aandacht: beeldvorming, kwaliteitszorg, instroom, toetsing en examinering, kwaliteit docenten, internationale samenwerking en de implementatie van het VN-verdrag. De keuze voor deze thema’s is tot stand gekomen op basis van peilingen onder de contactpersonen van handicap + studie en studenten binnen het hoger onderwijs.
Zie de OCW-activiteitenplannen

Steunfondsprojecten: Heringafonds en Van Belkumfonds

De steunfondsprojecten zijn innovatieve projecten over actuele onderwerpen die handicap + studie uitvoert in samenwerking met enkele onderwijsinstellingen. De projecten worden gefinancierd door de steunfondsen van handicap + studie.
Zie www.heringafonds.nl en www.vanbelkumfonds.nl voor een overzicht van de activiteiten. 

Projecten via andere fondsen

Handicap + studie dient geregeld projecten in bij fondsen op het gebied van onderwijs en functiebeperkingen. Een voorbeeld hiervan is de digitale expertisemodule over Autisme die is gefinancierd door het fonds Autisme Werkt Wel. Handicap + studie voert dergelijke projecten bij voorkeur uit in samenwerking en op initiatief van het hoger onderwijs. Heeft u dus een projectidee, neemt u dan contact op met handicap + studie via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783.

Handicap + studie heeft heel veel projectideeën voor innovatieve projecten die studenten met een functiebeperking direct of indirect ondersteunen. Heeft u een fonds beschikbaar, dan doet handicap + studie graag een aanvraag. Ook daarvoor kunt u contact opnemen via algemeen@handicap-studie.nl of 073-6800783. 

Nieuws

Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie!

30-05-2016
Expertisecentrum handicap + studie verzorgt bij Zuyd Hogeschool de projectleiding rond de implementatie van het beleid studeren met een functiebeperking. Mare de Groot - hoofd Dienst Studentzaken - vertelt waarom en wat dat oplevert. Zij is positief over handicap + studie als partij met verstand van zaken en een goed netwerk!
Lees verder over: Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie! >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies